สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   148  
2 Oct 2019   71  
3 Oct 2019   88  
4 Oct 2019   130  
5 Oct 2019   51  
6 Oct 2019   51  
7 Oct 2019   45  
8 Oct 2019   63  
9 Oct 2019   72  
10 Oct 2019   117  
11 Oct 2019   88  
12 Oct 2019   64  
13 Oct 2019   197  
14 Oct 2019   239  
15 Oct 2019   1743  
16 Oct 2019   1605  
17 Oct 2019   90  
18 Oct 2019   59  
19 Oct 2019   56  
20 Oct 2019   67  
21 Oct 2019   82  
22 Oct 2019   66  
23 Oct 2019   818  
24 Oct 2019   462  
25 Oct 2019   74  
26 Oct 2019   1498  
27 Oct 2019   23  
28 Oct 2019   54  
29 Oct 2019   38  
30 Oct 2019   80  
31 Oct 2019   134