สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   390  
2 Nov 2019   70  
3 Nov 2019   79  
4 Nov 2019   86  
5 Nov 2019   137  
6 Nov 2019   52  
7 Nov 2019   171  
8 Nov 2019   114  
9 Nov 2019   65  
10 Nov 2019   65  
11 Nov 2019   63  
12 Nov 2019   102  
13 Nov 2019   153  
14 Nov 2019   71  
15 Nov 2019   58  
16 Nov 2019   85  
17 Nov 2019   91  
18 Nov 2019   113  
19 Nov 2019   71  
20 Nov 2019   116  
21 Nov 2019   86  
22 Nov 2019   255  
23 Nov 2019   273  
24 Nov 2019   53  
25 Nov 2019   305  
26 Nov 2019   130  
27 Nov 2019   773  
28 Nov 2019   97  
29 Nov 2019   158  
30 Nov 2019   83