สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   65  
2 Dec 2019   147  
3 Dec 2019   118  
4 Dec 2019   67  
5 Dec 2019   48  
6 Dec 2019   99  
7 Dec 2019   269  
8 Dec 2019   43  
9 Dec 2019   129  
10 Dec 2019   68  
11 Dec 2019   192  
12 Dec 2019   195  
13 Dec 2019   94  
14 Dec 2019   94  
15 Dec 2019   49  
16 Dec 2019   62  
17 Dec 2019   77  
18 Dec 2019   137  
19 Dec 2019   72  
20 Dec 2019   51  
21 Dec 2019   847  
22 Dec 2019   170  
23 Dec 2019   79  
24 Dec 2019   71  
25 Dec 2019   2214  
26 Dec 2019   121  
27 Dec 2019   69  
28 Dec 2019   75  
29 Dec 2019   73  
30 Dec 2019   199  
31 Dec 2019   83