สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   338  
2 Aug 2019   76  
3 Aug 2019   48  
4 Aug 2019   30  
5 Aug 2019   89  
6 Aug 2019   155  
7 Aug 2019   111  
8 Aug 2019   116  
9 Aug 2019   98  
10 Aug 2019   79  
11 Aug 2019   30  
12 Aug 2019   52  
13 Aug 2019   38  
14 Aug 2019   67  
15 Aug 2019   139  
16 Aug 2019   450  
17 Aug 2019   53  
18 Aug 2019   67  
19 Aug 2019   99  
20 Aug 2019   53  
21 Aug 2019   83  
22 Aug 2019   110  
23 Aug 2019   89  
24 Aug 2019   56  
25 Aug 2019   48  
26 Aug 2019   86  
27 Aug 2019   155  
28 Aug 2019   146  
29 Aug 2019   130  
30 Aug 2019   107  
31 Aug 2019   77