สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   33  
2 Sep 2019   44  
3 Sep 2019   152  
4 Sep 2019   93  
5 Sep 2019   123  
6 Sep 2019   261  
7 Sep 2019   42  
8 Sep 2019   39  
9 Sep 2019   45  
10 Sep 2019   104  
11 Sep 2019   92  
12 Sep 2019   92  
13 Sep 2019   106  
14 Sep 2019   1243  
15 Sep 2019   97  
16 Sep 2019   88  
17 Sep 2019   67  
18 Sep 2019   93  
19 Sep 2019   50  
20 Sep 2019   49  
21 Sep 2019   99  
22 Sep 2019   46  
23 Sep 2019   38  
24 Sep 2019   75  
25 Sep 2019   51  
26 Sep 2019   40  
27 Sep 2019   62  
28 Sep 2019   80  
29 Sep 2019   1475  
30 Sep 2019   76