สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   123  
2 Jan 2020   127  
3 Jan 2020   104  
4 Jan 2020   88  
5 Jan 2020   71  
6 Jan 2020   66  
7 Jan 2020   92  
8 Jan 2020   86  
9 Jan 2020   935  
10 Jan 2020   87  
11 Jan 2020   73  
12 Jan 2020   75  
13 Jan 2020   112  
14 Jan 2020   99  
15 Jan 2020   136  
16 Jan 2020   115  
17 Jan 2020   121  
18 Jan 2020   72  
19 Jan 2020   97  
20 Jan 2020   186  
21 Jan 2020   792  
22 Jan 2020   81  
23 Jan 2020   158  
24 Jan 2020   908  
25 Jan 2020   75  
26 Jan 2020   58  
27 Jan 2020   134  
28 Jan 2020   120  
29 Jan 2020   70  
30 Jan 2020   62  
31 Jan 2020   146