สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   162  
2 Feb 2020   70  
3 Feb 2020   82  
4 Feb 2020   299  
5 Feb 2020   727  
6 Feb 2020   164  
7 Feb 2020   77  
8 Feb 2020   85  
9 Feb 2020   444  
10 Feb 2020   280  
11 Feb 2020   96  
12 Feb 2020   124  
13 Feb 2020   142  
14 Feb 2020   133  
15 Feb 2020   138  
16 Feb 2020   77  
17 Feb 2020   237  
18 Feb 2020   172  
19 Feb 2020   164  
20 Feb 2020   94  
21 Feb 2020   89  
22 Feb 2020   331  
23 Feb 2020   55  
24 Feb 2020   195  
25 Feb 2020   162  
26 Feb 2020   171  
27 Feb 2020   302  
28 Feb 2020   96  
29 Feb 2020   120