สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   117  
2 Mar 2020   93  
3 Mar 2020   299  
4 Mar 2020   163  
5 Mar 2020   126  
6 Mar 2020   101  
7 Mar 2020   304  
8 Mar 2020   83  
9 Mar 2020   176  
10 Mar 2020   106  
11 Mar 2020   103  
12 Mar 2020   115  
13 Mar 2020   106  
14 Mar 2020   230  
15 Mar 2020   73  
16 Mar 2020   84  
17 Mar 2020   217  
18 Mar 2020   168  
19 Mar 2020   141  
20 Mar 2020   142  
21 Mar 2020   243  
22 Mar 2020   90  
23 Mar 2020   105  
24 Mar 2020   127  
25 Mar 2020   133  
26 Mar 2020   152  
27 Mar 2020   965  
28 Mar 2020   137  
29 Mar 2020   878  
30 Mar 2020   148  
31 Mar 2020   256