สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   258  
2 Apr 2020   156  
3 Apr 2020   166  
4 Apr 2020   179  
5 Apr 2020   156  
6 Apr 2020   204  
7 Apr 2020   169  
8 Apr 2020   188  
9 Apr 2020   158  
10 Apr 2020   138  
11 Apr 2020   113  
12 Apr 2020   105  
13 Apr 2020   229  
14 Apr 2020   195  
15 Apr 2020   290  
16 Apr 2020   1205  
17 Apr 2020   345  
18 Apr 2020   141  
19 Apr 2020   121  
20 Apr 2020   328  
21 Apr 2020   141  
22 Apr 2020   143  
23 Apr 2020   208  
24 Apr 2020   177  
25 Apr 2020   151  
26 Apr 2020   131  
27 Apr 2020   386  
28 Apr 2020   143  
29 Apr 2020   180  
30 Apr 2020   212