สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   446  
2 Sep 2021   487  
3 Sep 2021   169  
4 Sep 2021   255  
5 Sep 2021   242  
6 Sep 2021   162  
7 Sep 2021   270  
8 Sep 2021   249  
9 Sep 2021   818  
10 Sep 2021   590  
11 Sep 2021   297  
12 Sep 2021   316  
13 Sep 2021   308  
14 Sep 2021   242  
15 Sep 2021   182  
16 Sep 2021   210  
17 Sep 2021   167  
18 Sep 2021   220  
19 Sep 2021   292  
20 Sep 2021   250  
21 Sep 2021   218  
22 Sep 2021   225  
23 Sep 2021   266  
24 Sep 2021   171  
25 Sep 2021   259  
26 Sep 2021   321  
27 Sep 2021   856  
28 Sep 2021   327  
29 Sep 2021   551  
30 Sep 2021   264