สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   87  
2 Jan 2021   225  
3 Jan 2021   161  
4 Jan 2021   103  
5 Jan 2021   85  
6 Jan 2021   127  
7 Jan 2021   202  
8 Jan 2021   167  
9 Jan 2021   124  
10 Jan 2021   180  
11 Jan 2021   186  
12 Jan 2021   176  
13 Jan 2021   232  
14 Jan 2021   248  
15 Jan 2021   164  
16 Jan 2021   101  
17 Jan 2021   131  
18 Jan 2021   188  
19 Jan 2021   208  
20 Jan 2021   170  
21 Jan 2021   93  
22 Jan 2021   178  
23 Jan 2021   88  
24 Jan 2021   101  
25 Jan 2021   189  
26 Jan 2021   336  
27 Jan 2021   243  
28 Jan 2021   163  
29 Jan 2021   183  
30 Jan 2021   124  
31 Jan 2021   95