สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   81  
2 Feb 2021   204  
3 Feb 2021   113  
4 Feb 2021   89  
5 Feb 2021   96  
6 Feb 2021   98  
7 Feb 2021   88  
8 Feb 2021   93  
9 Feb 2021   140  
10 Feb 2021   122  
11 Feb 2021   91  
12 Feb 2021   182  
13 Feb 2021   98  
14 Feb 2021   117  
15 Feb 2021   150  
16 Feb 2021   246  
17 Feb 2021   163  
18 Feb 2021   192  
19 Feb 2021   152  
20 Feb 2021   358  
21 Feb 2021   92  
22 Feb 2021   284  
23 Feb 2021   107  
24 Feb 2021   121  
25 Feb 2021   147  
26 Feb 2021   92  
27 Feb 2021   249  
28 Feb 2021   163