สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   308  
2 Apr 2021   417  
3 Apr 2021   519  
4 Apr 2021   400  
5 Apr 2021   301  
6 Apr 2021   267  
7 Apr 2021   376  
8 Apr 2021   241  
9 Apr 2021   410  
10 Apr 2021   298  
11 Apr 2021   336  
12 Apr 2021   266  
13 Apr 2021   181  
14 Apr 2021   147  
15 Apr 2021   183  
16 Apr 2021   171  
17 Apr 2021   184  
18 Apr 2021   236  
19 Apr 2021   378  
20 Apr 2021   346  
21 Apr 2021   354  
22 Apr 2021   551  
23 Apr 2021   426  
24 Apr 2021   426  
25 Apr 2021   287  
26 Apr 2021   208  
27 Apr 2021   318  
28 Apr 2021   265  
29 Apr 2021   233  
30 Apr 2021   300