สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   178  
2 Jun 2021   214  
3 Jun 2021   213  
4 Jun 2021   176  
5 Jun 2021   3399  
6 Jun 2021   482  
7 Jun 2021   381  
8 Jun 2021   335  
9 Jun 2021   624  
10 Jun 2021   366  
11 Jun 2021   392  
12 Jun 2021   340  
13 Jun 2021   303  
14 Jun 2021   552  
15 Jun 2021   327  
16 Jun 2021   346  
17 Jun 2021   215  
18 Jun 2021   310  
19 Jun 2021   400  
20 Jun 2021   217  
21 Jun 2021   246  
22 Jun 2021   271  
23 Jun 2021   419  
24 Jun 2021   187  
25 Jun 2021   259  
26 Jun 2021   395  
27 Jun 2021   215  
28 Jun 2021   328  
29 Jun 2021   166  
30 Jun 2021   278