สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2023   198  
2 Feb 2023   280  
3 Feb 2023   279  
4 Feb 2023   238  
5 Feb 2023   148  
6 Feb 2023   427  
7 Feb 2023   412  
8 Feb 2023   175  
9 Feb 2023   246  
10 Feb 2023   203  
11 Feb 2023   151  
12 Feb 2023   230  
13 Feb 2023   533  
14 Feb 2023   509  
15 Feb 2023   373  
16 Feb 2023   217  
17 Feb 2023   269  
18 Feb 2023   156  
19 Feb 2023   136  
20 Feb 2023   726  
21 Feb 2023   600  
22 Feb 2023   214  
23 Feb 2023   200  
24 Feb 2023   172  
25 Feb 2023   157  
26 Feb 2023   163  
27 Feb 2023   369  
28 Feb 2023   526